Hỗ trợ 24/7 0986.86.2468
0 Sản phẩm Xem giỏ hàng
MÃ SẢN PHẨM KÍCH CỠ SẢN PHẨM(mm)
CHẤT LIỆU
121621 125×125×H120   Inox trắng, dày 3.0mm, Hình trụ, Không bao gồm kính mặt
121622 125×125×H240
121623 125×125×H360
121624 195×195×H365
Điện thoại Hỗ trợ khách hàng: 0986.86.2468 - 0968.661.166      Tel: (04) 62 701 111      Fax: (04) 62 702 222

Giá để đồ ăn

Giá để đồ ăn
Giá để đồ ăn
121621
Hãng: EAST
Giá: Liên hệ

Mô tả
MÃ SẢN PHẨM KÍCH CỠ SẢN PHẨM(mm)
CHẤT LIỆU
121621 125×125×H120   Inox trắng, dày 3.0mm, Hình trụ, Không bao gồm kính mặt
121622 125×125×H240
121623 125×125×H360
121624 195×195×H365

Sản phẩm liên quan

Decor trang trí

122241
Giá: Liên hệ

Decor trang trí

122243
Giá: Liên hệ

Decor trang trí

122246
Giá: Liên hệ

Decor trang trí

122247
Giá: Liên hệ

Decor trang trí

122248
Giá: Liên hệ

Decor trang trí

122253
Giá: Liên hệ

Decor trang trí

122258
Giá: Liên hệ

Decor trang trí

122263
Giá: Liên hệ

Decor trang trí

122151
Giá: Liên hệ

Decor trang trí

122156
Giá: Liên hệ

Decor trang trí

121631
Giá: Liên hệ

Decor trang trí

121661
Giá: Liên hệ

Giá để đồ ăn

121621
Giá: Liên hệ

Decor trang trí

122471
Giá: Liên hệ

Decor trang trí

122481
Giá: Liên hệ

Decor trang trí

122591
Giá: Liên hệ