Hỗ trợ 24/7 0902.279.883
0 Sản phẩm Xem giỏ hàng
Điện thoại Hỗ trợ khách hàng: 0902.279.883 - 0968.661.166      Tel: (04) 62 701 111      Fax: (04) 62 702 222

Tin tức » Một số hình ảnh đẹp trong Bar Max3 do HFs setup

Chuyên gia setup Nguyễn Trọng Long (bên trái) cùng Trưởng phòng dự án HFS Quân 3 (bên phải)

Mặt trước bar MAX3 - 19 Trần Khánh Dư

Nội thất bar MAX3 - 19 Trần Khánh Dư

Nội thất bar MAX3 - 19 Trần Khánh Dư

Nội thất bar MAX3 - 19 Trần Khánh Dư

Nội thất bar MAX3 - 19 Trần Khánh Dư

Nội thất bar MAX3 - 19 Trần Khánh Dư

Nội thất bar MAX3 - 19 Trần Khánh Dư

Nội thất bar MAX3 - 19 Trần Khánh Dư

Nội thất bar MAX3 - 19 Trần Khánh Dư

Nội thất bar MAX3 - 19 Trần Khánh Dư

Nội thất bar MAX3 - 19 Trần Khánh Dư

Ca sĩ hải ngoại Lưu Bích biểu diễn tại bar MAX3

Ca sĩ hải ngoại Lưu Bích biểu diễn tại bar MAX3